محصولات عسل مجید :

برگه آنالیز عسل مجید

عسل دارویی و ارگانیک

با ارائه برگه آنالیز محصول

قیمت هر کیلو      85000 تومان + هزینه پستی 10000 تومان

خرید 1 کیلو :


خرید با مقدار دلخواه :


لطفاً فیلدهای درخواستی را با دقت پر نمایید:

لطفاً در قسمت توضیحات آدرس کامل پستی درج شودارسال از طریق تیباکس به سراسر کشور تحویل درب منزل