.


 

ارزیابی و داوری در مورد عسل

مهمترین عامل در ارزیابی عسل عطر و درجه خلوص آن از مواد خارجی است. عوامل دیگری که در ارزیابی عسل اهمیت دارند، مقدار آب موجود در عسل و عاری بودن از کریستال می باشد که در درجه دوم اهمیت قرار دارند. جهت داوری و ارزیابی عسل می توان به شرح زیر برای هر یک از مشخصات نسبت به اهمیت آن نمره داد.

 

1-  چگالی عسل 20 نمره

2- عاری بودن از کریستال 10 نمره

3- درجه خلوص و تمیز بودن عسل (شفافیت عسل) 30 نمره

4- تمیز و یکنواخت بودن ظرف عسل 10 نمره 5. طعم و عطر عسل 30 نمره جمع 100 نمره

 

ارزش غذایی و داروئی عسل

عسل، ماده غذایی بسیار غنی و انرژی بخشی است که حدود 80 درصد از قندهای ساده یا مونوساکاریدها را در خود جای داده و هر100 گرم آن 320 کالری ایجاد می کند. مصرف عسل در کودکان و کهنسالان به علت هضم و جذب سریع، اهمیت ویژه ای دارد. عسل، این ماده شیرین و مقوی به دلیل جذب سریع در داخل دستگاه گوارش، تخمیر الکلی ایجاد نمی کند.

 

وجود اسید های آزاد در عسل سبب جذب مواد چربی شده و کمبود آهن را جبران می نماید. مصرف عسل در عرض چند دقیقه به شخص نیرو می دهد و تحمل بافتی و قدرت ترمیم آنرا افزایش می دهد. اهمیت این ماده به اندازه ای است که ورزشکاران در فواصل ورزش، عسل مورد استفاده قرار می دهند.استفاده از عسل به عنوان منبع انرژی در ورزش هایی چون فوتبال، بسکتبال، شنا، دو و دوچرخه سواری بسیار معمول می باشد. عسل را به علت داشتن مقدار کمی پروتئین در کارخانجات تهیه آب سیب جهت زلال نمودن آن بکار می برند.