معمولاً رنگ و طعم عسل تاحدودی به یکدیگر مرتبط می باشند. به طوری که عسل ها با رنگ روشن دارای طعم ملایم و عسل ها با رنگ تیره دارای طعم قوی و شدیدتر می باشند. البته در این مورد استثناهایی هم وجود دارد.

رنگ های مختلف عسل

گرچه رنگ عسل به عنوان عامل تعیین کننده کیفیت آن محسوب نمی شود ولی برخی از کشور ها و مصرف کنندگان گرایش بیشتری به رنگ بخصوصی از عسل دارند که این امر در بازاریابی و فروش عسل اهمیت دارد.