.

از آن جایی که برخی ضد آفتاب های شیمیایی و فیزیکی می توانند باعث تحریکات جلدی گردند، شرکت های تولید کننده ی آن ها در جست و جوی آنتی اکسیدان ها، ضد التهاب ها و مرطوب کننده های طبیعی مناسب هستند که بتوان از آن ها در فرمولاسیون فرآورده های ضد آفتاب استفاده نمود. خصوصیات مذکور در ترکیب های واحدی چون عسل به طور طبیعی وجود دارد.