برخی از انواع عسل دارای عطر و طعم ویژای هستند که علاقمندان بسیاری را به خود جلب کرده اند مانند: عسل آویشن، مرکبات، شبدر، آفتاب گردان، گون و بادام. برعکس برخی عسل های دیگر که به واسطه عطر و طعم مخصوص آنها برای ذائقه انسان چندان مناسب نیستند ولی برای خود زنبور عسل کاملاً قابل قبول می باشند مانند عسل تولید شده از شهد گل های پیاز.

 

معمولاً عسل تازه و طبیعی دارای عطر و طعم بهتری نسبت به عسل مانده در انبار یا عسل حرارت دیده می باشد. علاوه بر آن عملیات فرآوری نامناسب عسل موجب کاهش عطر و طعم طبیعی عسل می شود.

عطر و طعم عسل

گرچه حرارت دادن عسل برای جلوگیری از تخمیر عسل و همچنین شکرک زدن آن ضروری می باشد ولی در صورتی که اصول صحیح کار رعایت نشود این امر بر عطر و طعم عسل به شدت تأثیر خواهد داشت. همچنین انبار داری نامناسب عسل نیز عطر و طعم آن را تغییر داده و کیفیت آن را کاهش می دهد.