همچنین گزارش شده است که عسل برای زخم های سطحی یکی از بهترین پانسمانها محسوب میشود و برای زخم معده مفید می باشد. عسل برای ساختن بسیاری از داروها به ویژه شربت های سینه بکار برده می شود. همچنین، عسل را در درمان بیماری های دستگاه تنفسی و عفونت های ناحیه حلق به کار می برند و خاصیت ضدباکتریایی آن موجب اثربخشی عسل می شود.

 

مهمترین مورد مصرف عسل به عنوان غذای انسان می باشد که به روش های مختلف از جمله مصرف مستقیم، تهیه انواع شیرینی مصرف در ساختن نوشابه ها و غیره بکار برده می شود. بنا به تحقیقات به عمل آمده عسل حاوی 80 ماده مفید برای انسان می باشد و لازم به ذکر است که در دنیا هیچ ماده غذایی به اندازه آن نیروی کهربایی ندارد.