نقش عسل در درمان زخم ها

 

 عسل  خواص مفید و بی شماری دارد و تحقیقات اخیر نیز نشان داده که استفاده از عسل موجب بهبود سریع تر زخم ها می شود و در واقع نقش پانسمان کننده را دارد.

 عسل  خاصیت ضدمیکروبی دارد و به همین دلیل سریعاً موجب از بین رفتن